No Picture

Poligraf (wariograf)

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

poligraf (in. wariograf) – zwany „wykrywaczem kłamstw” – urządzenie umożliwiające jednoczesną obserwację i pomiar kilku podstawowych funkcji fizjologicznych (tętna, oddechu, ciśnienia krwi itd.), wykorzystywane w […]

No Picture

Neurotyzm

17 marca 2014 Wojciech Imielski 0

neurotyzm – zjawisko, cecha osobowości i konstrukcji emocjonalnej będąca, mówiąc w dużym uproszczeniu, przeciwieństwem stabilności emocjonalnej (cechy te stanowią dwa bieguny jednego wymiaru). Oznacza słabość emocjonalną, skłonność […]

No Picture

Neuropsychologia

17 marca 2014 Wojciech Imielski 0

neuropsychologia – specjalistyczna dziedzina psychologiczna, zajmująca się wszelkimi powiązaniami pomiędzy układem nerwowym a życiem psychicznym człowieka, szczególnie zaś zależnościami pomiędzy uszkodzeniami mózgu, a szeroko rozumianym […]

No Picture

Neurastenia

11 marca 2014 Wojciech Imielski 0

neurastenia – jedna z postaci nerwic. Poza osiowymi objawami nerwicy w neurastenii istotna jest przede wszystkim bardzo wyraźna „słabość nerwowa” (asthenos to po grecku „słaby”). […]

No Picture

Depresja

10 marca 2014 Wojciech Imielski 0

Depresja, dawniej zwana melancholią, jest chorobą o dużym rozpowszechnieniu w społeczeństwach cywilizowanych, stąd każdy z nas z grubsza zdaje sobie sprawę na czym polega jej […]

No Picture

Mania

10 marca 2014 Wojciech Imielski 7

mania – zaburzenie nastroju, przeciwieństwo depresji (dwa te zjawiska stanowią bieguny jednego wymiaru zaburzeń nastroju), choroba objawiająca się patologicznie podwyższonym nastrojem, wzmożonym napędem psychoruchowym, pobudzeniem, […]

No Picture

Leczenie odwykowe

10 marca 2014 Wojciech Imielski 4

leczenie odwykowe – (w leczeniu uzależnień) ogół specjalistycznych zabiegów medycznych i psychoterapeutycznych, zmierzających do uzyskania przez pacjenta wiedzy o własnym uzależnieniu i jego mechanizmach, świadomości […]

No Picture

Konwersja histeryczna

10 marca 2014 Wojciech Imielski 0

konwersja histeryczna – objaw obecny w nerwicy histerycznej, polegający na pojawianiu się u chorego najróżniejszych dolegliwości somatycznych (cielesnych), które nie mają żadnego uzasadnienia w faktycznym […]

No Picture

Inteligencja

9 marca 2014 Wojciech Imielski 1

inteligencja – złożona i wieloaspektowa cecha psychiczna decydująca o poziomie naszego przystosowaniu do życia. Polega na umiejętności racjonalnego myślenia, konstruktywnego, twórczego i skutecznego rozwiązywania problemów […]

No Picture

Integracja osobowości

9 marca 2014 Wojciech Imielski 0

integracja osobowości – zjawisko dojrzewania osobowości, łączenia się jej składowych w trwałe, odporne i zrównoważone, pasujące do siebie struktury.  Osobowość zintegrowana jest osobowością dojrzałą, zdrową, […]