No Picture

Politoksykomania

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

politoksykomania – jednoczesnenadużywanie i/lub uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych (na przykład alkoholu, innych narkotyków i leków). W psychologicznej  i psychiatrycznej praktyce klinicznej dość częste zjawisko. 

No Picture

Poczucie tożsamości

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

poczucie tożsamości – świadomość własnej integralności i odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o samym sobie. Poczucie tożsamości w ciągu życia […]

No Picture

Placebo

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

placebo – obojętny dla organizmu środek, podany choremu jako lek, z odpowiednią sugestią, zazwyczaj w stosownej, sugestywnej formie.  Przykładem placebo może być woda destylowana, podana […]

No Picture

Osobowość nieprawidłowa

21 marca 2014 Wojciech Imielski 0

osobowość nieprawidłowa – osobowość wykazująca trwałe zaburzenia, utrudniające jednostce prawidłowe przystosowanie do życia i funkcjonowanie, zwłaszcza interpersonalne i społeczne ale również osobiste.  W psychologicznym sensie […]

No Picture

Odhamowanie

19 marca 2014 Wojciech Imielski 1

odhamowanie (w języku psychologii klinicznej) – cecha psychologiczna lub objaw polegający na zbyt swobodnym zachowaniu, nieliczeniu się z innymi, czasami na nadmiernym skracaniu dystansu interpersonalnego, […]

No Picture

Obserwacja psychologiczna

19 marca 2014 Wojciech Imielski 0

obserwacja psychologiczna – jedna ze swobodnych metod badania psychologicznego, polegająca na obserwacji wszelkich możliwych do obserwowania aspektów zachowania osoby badanej. Obserwacja może być prowadzona niezależnie […]

No Picture

Objawy psychotyczne

18 marca 2014 Wojciech Imielski 0

objawy psychotyczne – objawy psychozy, czyli choroby psychicznej w ścisłym sensie, odróżniające ją od innych zaburzeń psychologicznego funkcjonowania. Podstawowe objawy psychotyczne to halucynacje (in. omamy) […]

No Picture

Neurotyzm

17 marca 2014 Wojciech Imielski 0

neurotyzm – zjawisko, cecha osobowości i konstrukcji emocjonalnej będąca, mówiąc w dużym uproszczeniu, przeciwieństwem stabilności emocjonalnej (cechy te stanowią dwa bieguny jednego wymiaru). Oznacza słabość emocjonalną, skłonność […]

No Picture

Neurotransmisja

17 marca 2014 Wojciech Imielski 0

neurotransmisja – proces przekazywania informacji (w postaci impulsów elektrycznych) w układzie nerwowym. Podstawowymi strukturami, biorącymi udział w neurotransmisji są komórki nerwowe (neurony) oraz łączące je […]

No Picture

Neuroprzekaźnik

17 marca 2014 Wojciech Imielski 0

neuroprzekaźnik (in. neurotransmiter, neuromediator) – substancja (zazwyczaj z grupy hormonów lub kwasów) uwalniana do szczeliny synaptycznej, przekazująca impuls elektryczny pomiędzy sąsiednimi komórkami nerwowymi.  Neuroprzekaźniki mają […]