No Picture

Terapia awersyjna

27 czerwca 2014 Wojciech Imielski 2

terapia awersyjna – postępowanie terapeutyczne, mające wywołać uczucie wstrętu do określonej substancji, sytuacji czy zachowania, stosowane czasem na przykład w leczeniu uzależnień. Polega na skojarzeniu określonego zachowania […]

No Picture

Esperal

27 czerwca 2014 Wojciech Imielski 9

Jak działa esperal?  Substancja szeroko znana pod nazwą esperal to tak naprawdę środek chemiczny o nazwie disulfiram. Esperal, podobnie jak Anticol czy Antabus, to nazwy […]

No Picture

Psychopatologia

25 czerwca 2014 Wojciech Imielski 0

psychopatologia – nauka o zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych. Psychopatologia jest dyscypliną z pogranicza przede wszystkim psychiatrii i psychologii, jednak na jej gruncie spotykają się jeszcze […]

No Picture

Psychometria

25 czerwca 2014 Wojciech Imielski 0

psychometria – dział psychologii, nauka o pomiarze cech psychologicznych i o psychologicznych narzędziach pomiarowych (testach, kwestionariuszach, skalach, inwentarzach itp.). Najkrócej rzecz ujmując mówi się, że […]

No Picture

Psychoedukacja

25 marca 2014 Wojciech Imielski 3

psychoedukacja – podstawowa edukacja w zakresie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, proces uświadamiania pacjentowi i jego rodzinie, bliskim, czym jest choroba, na czym polega, jak sobie […]

No Picture

Pseudohalucynacje

25 marca 2014 Wojciech Imielski 0

pseudohalucynacje (in. pseudoomamy) – rodzaj halucynacji odbieranych przez pacjenta z wnętrza własnego organizmu lecz przy przekonaniu, że pierwotnie pochodzą one z zewnątrz, są narzucone przez […]

No Picture

Projekcja

25 marca 2014 Wojciech Imielski 0

projekcja: 1. rzutowanie, ujawnianie własnych potrzeb i rozmaitych treści psychicznych w akcie tworzenia czegoś. Tak rozumiana projekcja wykorzystywana jest w projekcyjnych technikach badania psychologicznego. Również […]

No Picture

Procesy poznawcze

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

procesy poznawcze (ang. HIP – Human Information Processing) – wszelkie procesy psychiczne odpowiedzialne za poznawanie rzeczywistości, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie informacji (pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, uwaga, […]

No Picture

Powidok

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

powidok – trwanie resztki wrażenia wzrokowego pomimo nieobecności zjawiska czy przedmiotu, który to wrażenie wywołał. Przykładem jest obraz żarzącego się łuczywa żarówki, pozostający w polu widzenia […]