Powidok

powidok – trwanie resztki wrażenia wzrokowego pomimo nieobecności zjawiska czy przedmiotu, który to wrażenie wywołał. Przykładem jest obraz żarzącego się łuczywa żarówki, pozostający w polu widzenia jeszcze przez dłuższy czas po skierowaniu wzroku w inną stronę, a nawet po zamknięciu oczu.Powidoki wynikają najprawdopodobniej m. in. ze zjawiska pewnej bezwładności procesów nerwowych – silne pobudzenie komórek nerwowych w narządach zmysłów utrzymuje się jeszcze jakiś czas po ustaniu bezpośredniej stymulacji bodźcowej.