No Picture

Psychoedukacja

25 marca 2014 Wojciech Imielski 3

psychoedukacja – podstawowa edukacja w zakresie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, proces uświadamiania pacjentowi i jego rodzinie, bliskim, czym jest choroba, na czym polega, jak sobie […]

No Picture

Pseudohalucynacje

25 marca 2014 Wojciech Imielski 0

pseudohalucynacje (in. pseudoomamy) – rodzaj halucynacji odbieranych przez pacjenta z wnętrza własnego organizmu lecz przy przekonaniu, że pierwotnie pochodzą one z zewnątrz, są narzucone przez […]

No Picture

Projekcja

25 marca 2014 Wojciech Imielski 0

projekcja: 1. rzutowanie, ujawnianie własnych potrzeb i rozmaitych treści psychicznych w akcie tworzenia czegoś. Tak rozumiana projekcja wykorzystywana jest w projekcyjnych technikach badania psychologicznego. Również […]

No Picture

Procesy poznawcze

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

procesy poznawcze (ang. HIP – Human Information Processing) – wszelkie procesy psychiczne odpowiedzialne za poznawanie rzeczywistości, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie informacji (pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, uwaga, […]

No Picture

Powidok

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

powidok – trwanie resztki wrażenia wzrokowego pomimo nieobecności zjawiska czy przedmiotu, który to wrażenie wywołał. Przykładem jest obraz żarzącego się łuczywa żarówki, pozostający w polu widzenia […]

No Picture

Politoksykomania

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

politoksykomania – jednoczesnenadużywanie i/lub uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych (na przykład alkoholu, innych narkotyków i leków). W psychologicznej  i psychiatrycznej praktyce klinicznej dość częste zjawisko. 

No Picture

Poligraf (wariograf)

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

poligraf (in. wariograf) – zwany „wykrywaczem kłamstw” – urządzenie umożliwiające jednoczesną obserwację i pomiar kilku podstawowych funkcji fizjologicznych (tętna, oddechu, ciśnienia krwi itd.), wykorzystywane w […]

No Picture

Poczucie tożsamości

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

poczucie tożsamości – świadomość własnej integralności i odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o samym sobie. Poczucie tożsamości w ciągu życia […]

No Picture

Placebo

24 marca 2014 Wojciech Imielski 0

placebo – obojętny dla organizmu środek, podany choremu jako lek, z odpowiednią sugestią, zazwyczaj w stosownej, sugestywnej formie.  Przykładem placebo może być woda destylowana, podana […]

No Picture

Osobowość nieprawidłowa

21 marca 2014 Wojciech Imielski 0

osobowość nieprawidłowa – osobowość wykazująca trwałe zaburzenia, utrudniające jednostce prawidłowe przystosowanie do życia i funkcjonowanie, zwłaszcza interpersonalne i społeczne ale również osobiste.  W psychologicznym sensie […]